Ga naar de inhoud

ClassBase
Incident & Near Miss Management System

Dé basis en voorwaarde voor succesvol management.

Veiligheid voorop

Incident & Near Miss Management begint natuurlijk vanuit één centraal principe: Veiligheid.

Wat is ClassBase?

Veilig ondernemen is duurzaam ondernemen. ClassBase is onmisbaar voor een veilige situatie voor alle stakeholders.

Generiek inzetbaar

ClassBase is de unieke en oplossingsgerichte oplossing voor en door veiligheidskundigen. In te zetten in iedere sector!

Software box

Veel data?

Waardevolle data! Het genereren van data anno 2021 is geen probleem, maar het inzichtelijk en werkbaar maken van deze data is waar ClassBase u mee gaat helpen! 

Gevaren zichtbaar maken

Kent u dat verhaal van die ijsberg? Wij ook (en als geen ander).  Met behulp van ClassBase maken we de verborgen gevaren datagericht zichtbaar en indexeerbaar. 

IJsberg
Logo

De gezichten achter het ClassBase

Achter het programma zitten echte mensen. Hier in Nederland. Ontdek wie wij zijn! 

Zij gingen u voor:

Eerst zien wat we voor jou kunnen doen?

Boek een (online) demo of leg het eerste contact.

Wat is het ClassBase Incident Management System?

ClassBase is een beslissingsondersteunend softwarepakket voor bedrijven en organisaties waarmee verborgen gevaren worden aangetoond. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. De te nemen verbetervoorstellen worden in kaart gebracht, actienemers worden aangewezen en maatregelen worden bewaakt op uitvoering. Verantwoordelijke personen in de lijn worden geïnformeerd. Effecten van alle inspanningen kunnen met benchmarking worden getoetst. Met ClassBase toont u aan een effectief en proactief veiligheidsbeleid te voeren om voortschrijdend verliezen te reduceren.

Minder leed, minder verlies, meer geld en een beter imago!

Filosofie

Het succes van veiligheidsmanagement ligt in het vermogen om alle afdelingen samen te laten werken aan één enkel doel: de hoogste waarden hechten en behalen op het gebied van bedrijfsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen. Verantwoord ondernemen en winstgevendheid zijn immers de meest wezenlijken bestaansvoorwaarden voor elke onderneming. Problemen zijn kansen om verantwoordelijkheid te nemen en besluitvaardigheid te tonen. Het positief stimuleren van melden en het in dank ontvangen van meldingsinformatie is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Gevaren zichtbaar maken

Het is net als bij een ijsberg. Verreweg het grootste gedeelte ervan is niet zichtbaar en vormt daardoor een verborgen gevaar. In het verleden is dit menigmaal, door onjuiste inschatting, de aanleiding geweest tot enorme scheepsrampen.

Tegenwoordig wordt de scheepsvaart bij nadering van ijsbergen reeds in een vroeg stadium gewaarschuwd. Tijdige maatregelen kunnen dan worden genomen om schade en leed te voorkomen.

 Met behulp van ClassBase kunt u de verborgen gevaren in uw organisatie aantonen. Het onzichtbare deel van de ‘ijsberg’ dat zich buiten uw gezichtsveld bevindt wordt zichtbaar gemaakt, waardoor tijdig adequate maatregelen kunnen worden genomen…

“If anything can go wrong, it will go wrong”

Murphy’s Law – Edward A. Murphy (1918–1990)

 

In alle organisaties komen (verborgen) gevaren voor. Gevaren die de oorzaak kunnen zijn van schijnbaar onbeduidende incidenten of onveilige situaties.

Een ongeluk ligt echter in een klein hoekje, met potentieel desastreuze gevolgen voor uw mensen, uw product en uw imago…

Heeft uw organisatie veiligheid reeds succesvol geïntegreerd binnen de bedrijfsvoering?

Lees onze pagina over gevaren zichtbaar maken over hoe ClassBase onmisbaar is voor veiligheid in uw werkomgeving

ClassBase is de unieke, oplossingsgerichte en in Nederland langst bestaande oplossing voor aan veiligheidsmanagement gerelateerd incidentenbeheer. Ontworpen voor en door veiligheidskundigen en inzetbaar binnen vrijwel elke denkbare bedrijfsdiscipline. 

Bedrijfsdisciplines waar ClassBase naadloos wordt en kan worden toegepast zijn onder meer -maar niet beperkt tot- de Luchtvaart, Gezondheidszorg, de Overheid en Federale Overheden, Chemische en Petrochemische bedrijven, de Energiesector, de Farmaceutische industrie, het Onderwijs, Ministeries, GGZ’s, Provincies en alle transport te land, ter zee en in de lucht.