Ga naar de inhoud

6M Methode
6M Methode

ClassBase IMS + 5xWhy methode

In een apart tabblad kan een oorzaak worden ingevuld, waarna vervolgens de 5x why’s beantwoord kunnen worden. De uiteindelijke oplossing kan automatisch als termijn maatregel in ClassBase ingevoerd en opgevolgd worden.

5xwhy
5x Why
CMR
CMR

ClassBase CMR

De ClassBase CMR applicatie is een systeem voor het registreren en monitoren van arbeidsgerelateerde blootstelling aan CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch).

Het is mogelijk een Excel-spreadsheet te koppelen met een eigen lijst van CMR-stoffen.

Aan de hand van de codering van de stof wordt automatisch bepaald of de stof kankerverwekkend, mutageen en/of reprotoxisch is. Afhankelijk van de categorie kan het aantal personen dat ermee heeft gewerkt ingevuld worden óf kan een lijst met namen ingevoerd worden.

Via de uitgebreide toegangsregeling in ClassBase CMR kunnen bepaalde personen de registratie autoriseren.

Per registratie is een historisch overzicht te maken van de wijzigingen aan de registratie.

Na het opslaan van een registratie wordt deze verzonden aan de juiste personen. Deze e-maillijst is in de applicatie vrij in te stellen.

Er zijn diverse rapportages te maken. Bijvoorbeeld een overzicht met alle registraties die nog geautoriseerd moeten worden.

De bouwstenen van ClassBase zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en werken naadloos samen. Hierdoor krijgt ClassBase de eigenschappen van een maatwerk product.

De ruggengraat van de applicatie (back-end) is bij iedereen hetzelfde, maar via de bouwstenen (front-end) kan het aan iedere organisatie worden aangepast.