Print deze pagina

Gevaren zichtbaar maken

ijsberg-3-smallHet is net als bij een ijsberg. Verreweg het grootste gedeelte ervan is niet zichtbaar en vormt daardoor een verborgen gevaar. In het verleden is dit menigmaal, door onjuiste inschatting, de aanleiding geweest tot enorme scheepsrampen.

Tegenwoordig wordt de scheepsvaart bij nadering van ijsbergen reeds in een vroeg stadium gewaarschuwd. Tijdige maatregelen kunnen dan worden genomen om schade en leed te voorkomen.

  Met behulp van ClassBase kunt u de verborgen gevaren in uw organisatie aantonen. Het onzichtbare deel van de 'ijsberg' dat zich buiten uw gezichtsveld bevindt wordt zichtbaar gemaakt, waardoor tijdig adequate maatregelen kunnen worden genomen...

"If anything can go wrong, it will go wrong"

Murphy's Law - Edward A. Murphy (1918–1990)

 

Onze oplossing voor u is een webbased, gebruiksvriendelijk totaalpakket aan kennis en voordelen, gebundeld tot een combinatie die lang voor onmogelijk werd gehouden: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het behalen van economisch voordeel én het voeren van een optimaal veiligheids- en arbeidsomstandighedenbeleid.

 

De ontwerpers van ClassBase zijn er altijd van overtuigd geweest dat een dergelijke combinatie kon worden gemaakt. Na voortschrijdende ontwikkeling en jarenlange beproeving in de praktijk hebben zij hun gelijk gekregen. Een direct toepasbaar produkt van Nederlandse bodem met veiligheidskundige diepgang en een rijke ervaring van meer dan 25 jaar waar u ook vruchten van kunt plukken.

 

Een direct inzetbare, professionele en complete basis voor uw Home Grown Safety Management systeem!

ClassBase is de onmisbare basis en hét vehikel om geheel op maat uw eigen Home Grown veiligheidsinformatiesysteem te bouwen en te integreren binnen uw bedrijfsvoering, waarmee veiligheid een net zo normale en strategische plek krijgt als personeel, boekhouding, service, verkoop etc.

 

ClassBase is uiteraard geen doel op zich. Het doel is veiligheid en verliesbeheersing, optimale personele en materiële inzetbaarheid, een efficiënte bedrijfsvoering en het behoud van uw goede naam. ClassBase is hierbij 'slechts' uw leidraad, uw routekaart, uw databank en uw analyse instrument. Die achterliggende filosofie maakt ClassBase ten opzichte van andere producten uniek.

 

Het ClassBase Incident Management System

biedt als beslissingsondersteunend hulpmiddel aan alle elementen in uw proces van verliesbeheersing een wezenlijke bijdrage en vormt daarmee een substantieel deel van een efficiënte en veilige werkomgeving. ClassBase heeft alle mogelijkheden aan boord om uw eigen veiligheidsbeleid vanaf de planning tot en met de afwikkeling naadloos te integreren in uw bedrijfsvoering en is daarbij uw dagelijkse leidraad, routekaart, databank én analyse instrument, een voorwaarde voor acceptatie, continuïteit en succes.

Webbased - Betaalbaar - Geringe ICT impact - Klinkende referenties - In eigen beheer of hosted - Flexibel - Op uw leest geschoeid - Toegankelijk - Beproefde standaard techniek - ASP.NET - MSSQL - Veiligheid - Integriteit - Milieu - ARBO - Bedrijfszekerheid - Security - Klachtenbeheer - Digitaal dossier - Gebruiksvriendelijk - Workflow - Tripod - ISRS - SOAT - Prisma - Classificatie - BRF's - Organisatiebreed - Home Grown Integrated Safety Management System -  Overheid - Luchtvaart - Gezondheidszorg - Chemie - Petrochemie - Energiebedrijven - Farmaceutische industrie - Onderwijs - GGZ - Provincies - Transport (te land, ter zee en in de lucht) - Actienemers - Mailflow - Analyses - Aktieplanning - Voortgangsbewaking - Snelle implementatie - Support - Compleet.

 

 

Naar boven

Gelezen: 20344 keer
ClassBase

Heldere, doelgerichte informatie voor optimale communicatie. Samen het doel bereiken.

Website: www.classbase.nl

Recente artikelen van ClassBase